Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Pentru ca meriti sa fii relaxat- 6 ANI GARANTIE”

Imagine blog

EGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru ca meriti sa fii relaxat6 ANI GARANTIE”

Perioada campaniei: 01 aprilie – 31 august 2017

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.liebherr-electrocasnice.ro.

Art. 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 01 aprilie 2017 si se va incheia la 31 august 2017.

Art. 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania se desfasoara la nivel national, in magazinele care comercializeaza produse Liebherr.

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, care au implinit 18 ani pana la data de 01 aprilie 2017 (prima zi a campaniei).

Art. 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Vor intra in promotie toate produsele frigorifice marca Liebherr, cu exceptia modelelor incorporabile.

Art. 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

In perioada 01 aprilie – 31 august 2017, produsele Liebherr participante la promotie vor beneficia de 6 ani garantie (4 ani+2 ani extra). Extra garantia va fi valabila cu conditia activarii acesteia la nr. de call center mentionat in cadrul regulamentului.

Pentru activarea si inregistrarea garantiei extinse trebuie sa transmiteti informatiile din formularul de inregistrare comunicat astfel:

Veti primi un numar de inregistrare care trebuie notat pe certificatul de garantie, in limba romana, al produsului. Neactivarea garantiei extinse in termen de 21 de zile, de la data achizitionarii produsului duce la pierderea acesteia iar, in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 4 ani.

Toate conditiile aferente garantiei de 4 ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului raman valabile si in cazul garantiei extinse.

Extragarantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii de achizitie si a certificatului de garantie Liebherr. Pentru a beneficia de oferta de extra garantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si factura de achizitie a produsului, pe toata perioada celor 6 ani de garantie (4 ani + 2 ani extra ) pentru a servi ca dovada a achizitiei in perioada promotiei.

Extragarantia se acorda in conformitate cu termenii si conditiile specificate in certificatul de garantie al produsului inscris in campanie.

Art. 7. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Articolul 4 al prezentului Regulament;

 2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un produs frigorific Liebherr participant la promotie.

 Art. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Promotiei si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa SC MARELVI IMPEX SRL, Str. Calea Cernauti nr.114, loc. Radauti, jud. Suceava

 • dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

 • dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

  1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

  2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

  3. notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 • dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, Persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.

Art. 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Cu drag,

www.kubex.ro

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *