Regulamentul Oficial al Campaniei “5 ani garantie”

electrolux

Regulamentul Oficial al Campaniei
“5 ani garantie”

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promotionale “5 ANI GARANTIE ” este ELECTROLUX ROMANIA S.A..
Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 460.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de promotie de pe www.electrolux.ro

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele din Romania care comercializeaza electrocasnice importate de Electrolux Romania SA care au agreat sa adere la campanie. Lista acestora este prezenta in permanenta pe site-ul www.electrolux.ro/local/promotions
La campanie participa urmatoarele categorii de produse, marcile Electrolux, Zanussi si AEG:

Campania se aplica DOAR produselor importate de catre Electrolux Romania pentru piata romaneasca si insotite de Certificat de garantie original, model Electrolux Romania.
Promotia NU se aplica produselor resigilate sau second hand si nici celor vandute catre persoane juridice.

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va incepe la 1 Aprilie 2017 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 Decembrie 2017 ora 24:00:00.
Orice achizitie efectuata inainte de data 1 Aprilie 2017 ora 00:00:00 sau dupa data 31 Decembrie 2017 ora 24:00:00 nu va fi luat in considerare de Organizator
Data limita de inregistrare a achizitiei efectuate in vederea primirii Garantiei Extinse este 15 Ianuarie 2018

4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania care au implinit 18 ani pana la data de 1 Aprilie 2017.

5. BENEFICIU CAMPANIE
Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) a achizitionat in perioada promotiei un produz ce face obiectul prezentei promotii dintr-unul din magazinele participante la promotie,
b) a inregistrat achizitia pe site-ul www.electrolux.ro/local/promotions
c) a incarcat factura de achizitie pe site
d) a trecut toate datele de contact solicitate (adresa completa, email, numar de telefon).

va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus si validarea inregistrarii un Voucher 5 Garantie
Promotia nu se aplica produselor resigilate sau second hand

In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera 2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie pentru echipamentul / echipamentele achizitionate si aflate in promotie, importate de catre Electrolux Romania SA.

6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Pentru a participa la campanie consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

a. Sa achizitioneze, in perioada campaniei, un produs aflat in promotie, din unul din magazinele participante la promotie;
b. Sa inregistreze achizitia direct pe site, accesand URL www.electrolux.ro/local/promotions si sa incarce scan factura de achizitie/bon fiscal ce atesta achizitia produsului
c. In momentul inregistrarii, sa se treaca datele complete ale clientului: judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expediatia), adresa de e-mail.

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie,) Organizatorul va trimite catre consumator un Voucher de 5 ANI GARANTIE
Participantii la aceasta campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in promotie, ei urmand sa primeasca garantia extinsa pentru fiecare produs aflat in promotie, cumparat dintr-un magazin care a aderat la promotie, cu conditia ca produsul/produsele sa fie inregistrate in baza de date pana cel tarziu 15 Ianuarie 2018.
Promotia se aplica DOAR produselor importate de catre Electrolux Romania pentru piata romaneasca.
7. ACORDAREA BENEFICIULUI.
Cei 3 ani extragarantie se acorda pe perioada promotiei, pentru produsele aflate in promotie, tuturor consumatoriilor care au respectat si parcurs toti pasii mentionati in mecanismul promotiei.

8. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

  1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
  2. Sa achizitioneze in perioada promotiei cel putin un produs marca Electrolux, Zanussi sal AEG aflat aflat in promotie
  3. Produsul sa fie importate de catre Electrolux Romania SA pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie model Electrolux Romania SA
  4. Sa-si inregistreze produsul achizitionat pe site-ul www.electrolux.ro/local/promotions si sa incarce factura/bonul fiscal doveditor al achizitiei
  5. Sa pastreze certificatul de garantie si factura de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2+3ani) pentru a servi ca dovada a achizitiei si pentru a putea beneficia de garantie & extragarantie

Nu se va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:
– Consumatorul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei
– Consumatorul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala
– Consumatorul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania
– Consumatorul nu poate face dovada achizitiei cu factura & certificat de garantie tip Electrolux Romania SA
– Consumatorul nu si-a inregistrat produsul pe website-urile indicate si nu a incarcat factura/bonul fiscal doveditor al achizitiei
– Consumatorul a achizitionat un produs second hand sau resigilat
– Consumatorul a achizitionat produsul ca persoana juridica (factura a fost emisa pe persoana juridica)
– Consumatorul nu a inregistrat achizitia pe site si nu a facut dovada achizitiei pana cel tarziu 15Ianuarie 2018
9. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea:
– In cazul in care consumatorii a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei
– In cazul in care consumatorii au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala
– In cazul in care consumatorii au achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania
– In cazul in care consumatorii nu pot face dovada achizitiei cu factura & certificat de garantie tip Electrolux Romania SA
– In cazul in care consumatorii nu si-au inregistrat produsul pe website pana cel tarziu 15 Ianuarie 2018
– In cazul in care consumatorii nu au incarcat pe website pana cel tarziu 15 Ianuarie 2018 factura/bonul fiscal doveditoare ale achizitii
– In cazul in care consumatorul a achizitionat un produs second hand sau resigilat
– In cazul in care consumatorul a achizitionat produsul ca persoana juridica (factura a fost emisa pe persoana juridica)

10. TAXE
De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului Campaniei.

11. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

12. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Regulamentul oficial al campaniei promotionale “5ANI GARANTIE ” va fi disponibil in magazinele participante la promotie si pe www.electrolux.ro, www.zanussi.ro, www.aeg.ro

2 I like it
1 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *