Campanie promotionala Cash-back „Electrolux. Pentru alegeri inspirate!”

icon cash-back_noiembrie_curbe

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Electrolux. Pentru alegeri inspirate!”

 

 

 • ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Electrolux. Pentru alegeri inspirate! (in continuare, „Campania”) este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE,  Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul„), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor.

 • ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI   

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie si care au agreat sa se alature Campaniei. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1. Lista retailerilor participanti la Campanie va fi listata pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea promotii.

 • PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara intre 1 Decembrie  2018 ora 00:00:00 si se va incheia la 28 Februarie  2019  ora 24:00:00.Orice achizitie efectuata inainte de 1 Decembrie 2018 ora 00:00:00 si dupa data 28 Februarie 2019 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada de achizitie sunt doar Factura de achizitie sau Chitanta fiscala, pe care sa fie vizibile data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat.

 • PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux, din categoriile mentionate mai jos:

 • Cuptoare incorporabile cu abur
 • Plite incorporabile cu inductie
 • Uscatoare de rufe
 • Masini de spalat rufe cu uscator

Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si categorie si/sau cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoriile deja existente in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului electrolux.ro, sectiunea promotii.

Produsele resigilate si/sau second hand nu fac obiectul prezentei Campanii.

 • DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani si celor juridice cu sediul in Romania si care achizitioneaza produsele din magazinele participante la Campanie.

 • BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a achizitionat in perioada Campaniei, dintr-unul din magazinele participante la Campanie, un produs ce face subiectul prezentei Campanii;
 2. a inregistrat achizitia pe site-ul www.electrolux.ro/local/promotions, nu mai tarziu de 15.03.2019;
 3. in momentul inregistrarii a incarcat pe site www.electrolux.ro/local/promotions si imaginea (foto sau scanare) atat a facturii de achizitie/bonului fiscal, cat si placutei de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg sau pdf si nu mai mari de 200kB;
 4. a furnizat datele corecte si complete: datele de contact: nume/prenume, email, telefon si adresa pentru livrare cadou, precum si datele  referitoare la achizitie (cod produs, factura de achizitie, magazin participant),

va primi prin curier, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, voucherele cadou „Electrolux. Pentru alegeri inspirate!” emise si trimise de catre Sodexo Pass Romania S.R.L., in numele Organizatorului. Valoarea unui voucher cadou (in continuare „voucher”) este de 50 lei, numarul voucherelor pe care participantul le va primi depinzand de codul produsului achizitionat. Lista completa a produselor aflate in Campanie si numarul de vouchere aferente fiecarui produs este prezentata in Anexa nr.1, parte integranta a acestui Regulament.

 • MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, din unul dintre magazinele participante la Campanie, un produs aflat in prezenta Campanie;
 2. Sa inregistreze – pana cel tarziu la data de 15.03.2019 direct pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea promotii si sa incarce scan atat dupa factura de achizitie/bonul fiscal ce atesta achizitia produsului cat si dupa placuta de identificare a produsului achizitionat. Scanul atasat trebuie sa fie lizibil astfel incat sa se poata identifica vanzatorul, data achizitiei si codul produsului achizitionat. In cazul in care scanul furnizat nu este lizibil, cumparatorul va fi contactat pe email de catre un reprezentant Electrolux Romania si i se va solicita un nou scan. In cazul in care cumparatorul nu poate furniza un scan lizibil, produsul nu va fi validat si implicit nu se va califica in Campanie;
 3. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expediatia), adresa de e-mail;
 4. In cazul in care consumatorul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere consumatorul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre consumator, la cererea si cu acordul acestuia.

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate ( inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre consumator voucherele cadou  „Electrolux. Pentru alegeri inspirate!”. Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

 • CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin participant la campanie;
 3. Produsul aflat in prezenta Campanie sa fie importat de catre Electrolux Romania pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie model Electrolux Romania;
 4. Sa inregistreze achizitia in baza de date Electrolux pana la data de 15.03.2019, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentul Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala si/sau chitanta fiscala pe care sa fie vizibila data achizitiei, numele vanzatorului, numele cumparatorului, codul produsului cumparat;
 5. La achizitie, produsul aflat in prezenta Campanie sa fie nou, in ambalajul original si sigilat al producatorului.

Participantii NU vor beneficia de voucher in urmatoarele cazuri:

 • au facut achizitia altui echipament decat celor supuse Campaniei;
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale/bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online);
 • au achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania;
 • nu au inregistrat in baza de date Electrolux produsul achizitionat aflat in prezenta Campanie, pana cel tarziu la data de 15.03.2019;
 • nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bonului fiscal care sa ateste achizitia); pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie vizibile data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, modelul produsului, cantitatea achizitionata;
 • nu au trecut datele personale si adresa completa de livrare a vocherului in momentul inregistrarii;
 • au achizitionat un produs aflat in prezenta Campanie resigilat, expus in magazin sau second hand.

 

 • RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui echipament decat a celor supuse Campaniei;
 • Participantul a achizitionat un produs resigilat, expus sau second hand;
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala – data facturii/bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de derulare a Campaniei. Nu se iau in considerare copii ale comenzilor online sau facturi de transport;
 • Participantul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania;
 • Participantul nu a inregistrat in baza de date Electrolux produsul achizitionat, aflat in prezenta Campanie, pana cel tarziu la data de 15.03.2019;
 • Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bon fiscal catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bon fiscal aferent achizitiei altui echipament decat cele aflate in Campanie. Nu se considera dovada de achizitie comanda online sau chitanta de transport);
 • Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii;
 • Participantul nu si-a confirmat inregistrarea pe site-ul de promotie;
 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa);
 • Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile penrtu maxim 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere).

 

 •   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”) informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare vouchere, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions: nume, prenume, email, telefon, adresa livrare vouchere, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, placuta identificare produs cumparat (poza).

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii voucherului, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de voucherele oferite de Electrolux Romania.

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
 • Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 3 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati,  nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Electrolux Romania, situat in B-dul Traian nr. 23-29, Satu Mare, Romania sau la divizia vanzari, situata in B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, Bucuresti, Romania. 

 • TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a plicului cu Formularul de solicitare voucher si copie factura/bon fiscal;
 • cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;
 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului sau de inregistrare in baza de date;
 • cheltuieli rezultate din cap. 7 lit. d) privind re-expedierea voucherului la cererea participantilor.

In cazul in care un participant a achizitionat pe aceeasi factura mai mult de un singur produs aflat in Campanie, iar suma voucherelor cadou “Electrolux. Pentru alegeri inspirate!” ce ii revin conform respectivei facturi depaseste suma de 600 lei, Organizatorul va contacta participantul, INAINTE de trimiterea voucherelor, in vederea obtinerii datelor de identificare fiscala pentru achitarea, in numele participantului, a impozitului pe venit ce-i revin acestuia, urmand ca restul impozitelor sa cada in sarcina castigatorului si sa fie platite de acesta in functie de legislatia in vigoare.

 • FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 • LIMBA. LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 • DIVERSE

Fara a aduce atingere celor de mai sus, participantul la Campanie accepta in mod expres prevederile din sectiunea 1, 8, 9 si 13 ale prezentului Regulament.

 • REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil in magazinele participante la Campanie si pe www.electrolux.ro.

ANEXA NR. 1

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE SI NUMARUL VOUCHERELOR CADOU AFERENTE FIECARUI PRODUS AFLAT IN CAMPANIE

CATEGORIE PRODUS PNC produs Model Valoare vouchere Nr vouchere
USCATOR 916098204 EW7H438B 200 4
USCATOR 916098205 EW8H458B 200 4
USCATOR 916098354 EW8H359S 250 5
USCATOR 916098377 EW8H259ST 250 5
USCATOR 916098357 EW8H258B 300 6
USCATOR 916098352 EW8HS259S 350 7
USCATOR 916098201 EW9H378S 350 7
MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR 914600606 EW7W447W 200 4
MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR 914600603 EW7W4684W 200 4
MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR 914600710 EW7W468W 250 5
MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR 914600707 EW7W369S 250 5
MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR 914600705 EW7W361S 300 6
MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR 914600803 EW8W261B 300 6
MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR 914606408 EW7W368SI 300 6
CUPTOR CU ABUR 949494718 EOC6631AOX 250 5
CUPTOR CU ABUR 944184530 EOB8857AOX 350 7
CUPTOR CU ABUR 944184553 EOB8857AAX 350 7
CUPTOR CU ABUR 944184398 EOB8956AOX 400 8
CUPTOR CU ABUR 944184646 EOB9956XAX 500 10
PLITA INDUCTIE 949596832 EIV63440BW 200 4
PLITA INDUCTIE 949596835 EIV63440BS 200 4
PLITA INDUCTIE 949596706 EIV654 250 5
PLITA INDUCTIE 949596427 EHD6740FOK 250 5
PLITA INDUCTIE 949596712 EIV744 250 5
PLITA INDUCTIE 949596717 EIV734 250 5
PLITA INDUCTIE 949596615 EIS7548 400 8
PLITA INDUCTIE 949596860 EIS824 200 4
PLITA INDUCTIE 949596714 EIV835 250 5
PLITA INDUCTIE 949596612 EIS84486 400 8
PLITA INDUCTIE 949596708 EIV9467 400 8

 

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *