Regulamentul oficial al campaniei “6 ani garanţie – Liebherr”

Liebherr-6-ani-2020-PNG

REGULAMENTUL CAMPANIEI
“6 ani garanţie – Liebherr”

1. ORGANIZATOR

Organizatorul Campaniei Promoţionale “Liebherr 6 ani garanţie” este Societatea LIEBHERR-HAUSGERATE MARICA EOOD, cu sediul Radinovo-4202, Plovdiv area, Bulgaria.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial prin intermediul urmatoarelor pagini de internet:

 • https://blog.liebherr.com/electrocasnice/ro/
 • Facebook : https://www.facebook.com/LiebherrElectrocasnice/

2. ARIA DE DESFĂŞURARE şi DURATA PROMOŢIEI

Campania este organizată şi se va desfăşura în reţelele naţionale de magazine, ce includ atât mediul offline, cât şi mediul online, care comercializează categoriile de produse electrocasnice marca Liebherr.

Campania începe cu data de 01 aprilie 2020 ora 00.00 şi se va încheia la data de 30.09.2020 ora 23.59.59, orei 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament şi nu va fi luat în considerare de către Organizator. În cazul în care aceasta perioada va fi schimbată, anunţul se va face în avans cu minim 48 de ore de către societatea LIEBHERR-HAUSGERATE MARICA EOOD.

Termenul de revendicare a garanţiei se poate face în perioada mai sus menţionata sau în maxim 60 zile calendaristice de la data achiziţionării produselor, ultima zi de achiziţie acceptata fiind 30.09.2020

3. OBIECTUL PROMOTIEI

Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea condiţiilor în care clienţii beneficiază de o perioadă de 6 (şase) ani garanţie pentru produsele electrocasnice marca Liebherr.

Principiul de funcţionare al prezentei campanii fiind următorul: 4 (patru) ani garanţie legală de conformitate (conform Certificatului de garanţie al produsului) + 2 (doi) ani extra garanţie = 6 (şase) ani garantie;

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta promotie pot participa atât persoanele fizice cu vârsta minima de 18 ani, împlinită la momentul achiziţionării produselor, cât şi persoanele juridice care achiziţioneaza aceste produse pentru uz casnic, cu domiciliul stabil în Romania.

Un cumpărător poate participa la aceasta Campanie cu un numar nelimitat de produse achiziţionate pe toată durata campaniei, cu condiţia ca ele să fie achiziţionate în perioada mai sus menţionată.

5. PRODUSE PARTICIPANTE

În perioada aceasta sunt eligibile următoarele produse, achiziţionate numai în perioada şi condiţiile mai sus menţionate

 • CN 3915
 • CNno 4313
 • CU 3331
 • GP 2733
 • CN 4005
 • CNP 4313
 • CUel 2831
 • Gsl 1223
 • CN 4015
 • CNPel 4813
 • CUel 3331
 • K 2330
 • CN 4213
 • CP 4313
 • CUfb 2831
 • K 2630
 • CN 4313
 • CP 4813
 • CUkw 2831
 • K 2814
 • CN 4713
 • CPel 4313
 • CUno 2831
 • K 3130
 • CN 4813
 • CPel 4813
 • G 1213
 • K 4220
 • CNbe 4015
 • CT 2131
 • G 1223
 • Ksl 2814
 • CNbs 3915
 • CT 2531
 • Gbe 1213
 • Ksl 3130
 • CNbs 4015
 • CT 2931
 • GN 2323
 • T 1404
 • CNef 3535
 • CT 3306
 • GN 2723
 • T 1414
 • CNef 3915
 • CTel 2131
 • GN 3023
 • T 1504
 • CNef 4005
 • CTel 2531
 • GNP 1913
 • TP 1434
 • CNef 4015
 • CTel 2931
 • GNP 2313
 • TP 1514
 • CNef 4313
 • CTN 3223
 • GNP 2713
 • TP 1720
 • CNef 4813
 • CTN 3663
 • GNP 3013
 • TP 1724
 • CNel 4213
 • CTNesf 3223
 • GNPef 2313
 • TP 1760
 • CNel 4313
 • CTNesf 3663
 • GNsl 2323
 • TP 1764
 • CNel 4713
 • CU 2331
 • GP 1213
 • TPesf 1710
 • CNel 4813
 • CU 2831
 • GP 2033
 • TPesf 1714
 • CNfb 4313
 • CU 2915
 • GP 2433
 • Tsl 1414
 • CNkw 4313

6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

La achiziţionarea unui produs listat la punctul 5, trebuie solicitată o anexa de extra garanţie de la magazinul de la care s-a făcut achiziţia.

Pentru a participa la această campanie clientul trebuie să achiziţioneze unul din produsele menţionate la articolul 5 în perioada 01.04.2020 – 30.09.2020 şi apoi să trimită datele către adresa [email protected]

Datele necesare înregistrării produselor sunt:

– Nume, prenume, oraşul şi judeţul de reşedinţă;

– Număr de telefon, adresa de email

– Numărul de serie al produsului

În urma transmiterii datelor veţi primi un email de confirmare a faptului că aparatul este înregistrat în campanie.

7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul va prelucra aceste date cu caracter personal ale participanţilor în mod legal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 cu următoarele scopuri:
– Pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei.
– Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru derularea campaniei. Datele vor fi prelucrate în urma consimţământului şi/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a prezentului Regulament.
– Refuzul furnizării datelor va avea drept consecinţă imposibilitatea respectării cerinţelor de desfăşurare şi, implicit, anularea participării la Campanie.

8 . LITIGII

In cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţi la aceasta campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele către instanţele judecătoreşti competente.

9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei înainte de data de 30.09.2020, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi puterea Organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar fi posibilă.

ORGANIZATOR: LIEBHERR-HAUSGERATE MARICA EOOD

3 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *